En la propera legislatura caldrà abordar l’encaix de Catalunya dins d’Espanya i la reforma territorial

En iniciar-se la nova campanya electoral que ha de culminar amb les eleccions del diumenge 26 de juny, l’associació La Tercera Via: Diàleg i Acord vol expressar el seu parer sobre aquests comicis:

1.   Es perfectament comprensible que moltes persones se sentin  decebudes pel fet d’haver d’acudir novament a les urnes, però la única manera que hi ha en democràcia de resoldre els desacords (fins i tot quan es refereixen a la formació de govern) és a través del vot de la ciutadania.

2.   Volem afirmar, per tant, el valor de la política democràtica com a forma de resoldre els conflictes i abordar la diversitat d’interessos en la societat i reivindiquem que la política i el seu exercici és patrimoni de tots i no solament dels líders dels partits o de les institucions. Per això creiem que és una obligació cívica anar a votar el dia 26 de juny

3.   Creiem que el govern que surti de les properes eleccions ha de donar resposta sense dilacions a un conjunt de reptes econòmics, socials i  institucionals que té plantejats Espanya i ha de contribuir a generar confiança en la ciutadania, afermant la transparència i la lluita contra la corrupció.

4.   De manera específica, les forces parlamentàries i el nou govern s’hauran de plantejar en aquesta propera legislatura com abordar l’encaix de Catalunya dins d’Espanya i la revisió del model territorial, en el camí cap al reconeixement de l’especificitat catalana i de la realitat plurinacional i plurilingüística d’Espanya.

Barcelona, 10 de juny de 2016