El fòrum empresarial lamenta que no s’hagi produït cap avanç en les relacions entre l’Estat i el Govern en cinc anys

El Cercle d’Economia reclama una “negociació prolongada i complexa” que pugui conduir a una reforma acceptada per la majoria de la ciutadania per afrontar les prolongades discrepàncies entre els governs de Catalunya i Espanya sobre la situació política que viu Catalunya. El Cercle recorda que des de l’última opinió emesa pel fòrum empresarial català fa sis mesos no s’ha registrat cap avanç en aquestes relacions. I més concretament precisa que “després de més d’un lustre, no s’ha produït el més mínim avanç en la resolució del conflicte, ni tan sols en el seu encarrilament”.

No hi ha diàleg, destaca l’opinió empresarial. “I novament l’alternativa de situar-nos al marge de la legalitat emergeix amb força”. En aquest sentit, reclama “respecte al marc legal”. Encara que no les esmenta, es refereix a les decisions que s’han pres des del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que han sigut esmenades pels tribunals. No hi ha res democràtic si vulnera el principi fonamental de compliment de la legalitat, essencial per ordenar la convivència en qualsevol país avançat. De la mateixa manera, no es pot convertir en norma el posar en dubte l’actuació de l’Administració de Justícia”.

El Cercle, a més, reclama diàleg i reformes. “Resulta indiscutible que l’anomenat conflicte català és de naturalesa política i que, lògicament, la seva resolució només s’aconseguirà des de la política”. Defensa que donar una sortida a aquesta situació requereix temps, com correspon a un problema d’aquesta magnitud. Però precisa que només serà “si s’aborda la negociació amb una visió clara, completa i honesta de les conseqüències que, en tots els àmbits, comportin les propostes que cada part formuli”.

Per una altra part, en opinió dels membres de la institució que presideix Joan Josep Brugera, és necessari assenyalar la verdadera transcendència de la situació política. “Sense restar-li transcendència, aquest no és l’únic, ni tan sols el més greu, dels problemes que ens amenacen”. I s’argumenta que el món occidental d’ahir “corre el risc d’endinsar-se en escenaris imprevisibles, i no precisament millors”. Apunta que des de l’última opinió emesa pel Cercle, han sorprès esdeveniments polítics inesperats, que confirmen l’enorme gravetat del moment. “Els nostres marcs de convivència i la, encara, incipient i fràgil recuperació econòmica, es poden veure seriosament alterats si no es recondueix aquest arrelat malestar social que s’estén per tot Europa”.

 

Declaració Cercle d’Economia: DIÁLOGO, REFORMA Y RESPETO AL MARCO LEGAL. Por una solución negociada, la única posible