Només els fanàtics defensen que això és un Estat de dret”. Aquesta frase del president Puigdemont revela com ha evolucionat la ideologia del procés des dels seus inicis. És el mateix president de tots els catalans, encara que no hagi estat elegit per ells, qui identifica com a fanàtics la majoria dels seus compa­triotes, condició que comparteixen amb els europeus, ja que ni aquests, ni les seves institucions, particularment geloses amb el sistema democràtic, han manifestat el més mínim dubte sobre Espanya.

Constato amb preocupació com una part –no tota, per fortuna– de l’independentisme català, amb Puigdemont al capdavant, ha evolucionat cap a la dialèctica de l’“amic-enemic”. Ells proclamen que ja no existeixen adversaris polítics, només enemics que criminalitzen com a fanàtics. En aquestes condicions el procés ja no és patriòtic, almenys no en els termes que fan que MacIntyre defineixi aquest sentiment com una virtut. Ha canviat cap a una ideologia basada en la intolerància i el supremacisme, i això és covar un ou destructiu per a aquest país. Amb aquesta mentalitat enfonsen, per desesperació i impotència, un procés que va tenir en la seva arrencada la idea d’“un sol poble” com a horitzó de sentit.

Elprocés moralment pot trencar amb la legalitat espanyola que dona lloc a un enfrontament que no comparteixo per dues raons. Una, la d’haver relativitzat el principi de legalitat, com apuntava el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, en un article recent a La Revista Catalana de . És un camí que quan es comença no té final, i és precisament la memòria històrica de la Generalitat la que aconsella no seguir-lo, perquè quan cada fracció política jutja el que s’ha d’obeir i el que no, la democràcia parlamentària desapareix. La segona de les meves raons es basa en l’evidència que una ruptura d’aquest tipus, la independència contra la voluntat de l’ Estat, és, en termes objectius, una revolució, i no és necessari ser un leninista empedreït per constatar que no es donen cap de les tres condicions necessàries perquè es produeixi una transformació tan radical: que a l’ Estat li sigui impossible governar Catalunya, que s’hagi intensificat la lluita popular i que s’estigui produint un empitjorament extrem de la situació so­cial. No existeixen les condicions perquè una legalitat, la revolucionària, s’imposi a la del “vell règim”, ni la correlació de forces adequada que s’expressa en el control dels centres decisius i en la lluita popular al carrer; desarmada però lluita.

Però ja he dit que sota el meu punt de vista el procés pot moralment trencar amb la legalitat espanyola, però el que per mi és inacceptable i reprovable és que ho faci trencant amb la nostra legalitat catalana, determinada per l’Estatut d’Autonomia en tot allò ratificat pels catalans i que es manté en vigor, així com a la pràctica consuetudinària del nostre Parlament. El procés trenca amb la nostra legalitat en tres qüestions decisives. Deroga l’Estatut d’Autonomia sense la majoria de les tres cinquenes parts dels diputats que el mateix Estatut estableix per a tot canvi. Pretén realitzar un referèndum les regles aprovades per majoria simple del qual són lluny de la majoria qualificada que el mateix Estatut determina per acordar el sistema electoral. Finalment, liquida la pràctica del nostre Parlament, des de la seva restauració, d’aprovar els canvis al seu reglament per consens o per un ampli acord. Això és vital, perquè les eleccions serveixen de poc si després les normes que regeixen el joc parlamentari permeten en tots els casos una cosa tan allunyada de la democràcia i de la mentalitat política catalana com la dictadura de la majoria.

I una última observació sobre com vulneren la nostra legalitat nacional. Per dues vegades el Consell de Garanties Estatutàries ha resolt en termes contraris sobre aspectes concrets del referèndum. Puigdemont ha rebutjat el dictamen en les dues ocasions perquè la seva naturalesa no és vinculant. I certament no ho és, però té aquesta condició perquè el Tribunal Constitucional el va modificar en aquest sentit, però el text aprovat pels catalans establia que sí que era vinculant. Puigdemont utilitza la legalitat espanyola quan li interessa per invalidar la legalitat catalana.

Tot això mostra una arbitrarietat perillosa i excloent, perquè en ella hi ha subjacent la idea que el poder pot fer el que vulgui si serveix a les seves finalitats. Lluitar contra un de més gran té sempre el risc d’incórrer en aquesta degradació, però és la consciència de cadascú la que accepta o rebutja deixar-se portar per ella.

No són només els “unionistes” els que impugnen aquest final del procés, sinó també els que volem la plenitud catalana a partir de les normes i el llegat que nosaltres mateixos hem decidit, i que no renunciem a desenvolupar amb el suport de la gran majoria dels nostres compatriotes.