El reconegut catedràtic expert en Dret Internacional i Dret Comunitari serà el protagonista de l’acte de presentació de l’entitat a la capital tarragonina.

Tal i com hem vingut informant des de fa setmanes, i corresponent a la planificació en extensió territorial de «La Tercera Via» pel conjunt del país, el proper divendres dia 4 es farà un acte de presentació a Tarragona.

No només hi haurà la presentació de l’entitat si no que, segons els nostres compromisos, es faran diverses ponències que ajudin a generar elements de debat de forma plural que faciliti el debat a la societat catalana.

A l’acte, a part dels membres de l’entitat que presentaran els projectes de la mateixa, també hi participarà Diana Salvador, membre de la comunitat educativa tarragonina.

Us deixem una nota curricular del Doctor Castellà:

 

Nacido en Barcelona el 7 de noviembre de 1967, Licenciado en Derecho para la Universitat de Barcelona; Licenciado en Ciencias Políticas para la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Master en Seguridad, Paz y Defensa por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”; Doctor en Derecho Internacional Público por la Universitat de Barcelona; Profesor Titular (TÚ) de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili (U.R.V.),de la que ha sido Decano de Ciencias Jurídicas y Vicerector de Relaciones Externas; Director del Postgrado “Gestión Global de la Inmigración / Global Immigration Management” de la U.R.V., (2002-2007); Director del Plan de la Acción Exterior de Cataluña de encargo de la Viceconsejera de Asuntos exteriores y Cooperación de la Generalitat de Cataluña (2008 – 2009). Miembro del Patronato de la Fundación Ferrer i Guardia, y fue Presidente del Movimiento Laico y Progresista de Cataluña, que agrupa a diferentes entidades de educación en el tiempo libre (2012-2012). Autor entre otras obras de: La protección internacional de las minorías”, Ed. Silva –URV, Tarragona, 2002, i “Els acords concordataris entre Espanya i la Santa Seu”, Editorial Claret, Barcelona, 2008.; y “Que hacemos por un Estado laico”, Akal, Barcelona, 2013.