Tots els analistes coincideixen a assenyalar que el mapa elec­toral, tant català com espanyol, presentarà una important

fragmentació. Aquesta expressió, aplicada al camp electoral, és nova. Fins ara es par­lava de més o menys forces polítiques representades en un Parlament o una corporació; però aquesta possible hiper­representació, resultat d’un sistema electoral proporcional, no es presentava com una fragmentació. Era, simplement, una expressió del pluralisme…

Llegir la notícia completa