Dues frases de dos tertulians d’ Elsde TV3: “Senyors i senyores, estem alliberant un país” (2/XII/2015), “ L’ Estat espanyol no planteja una solució democràtica” (4/XII/2015). Vegem, coincidint amb l’aniversari de la Constitució, la resposta del Tribunal Constitucional a les resolu­cions del Parlament de Catalunya sobre la “declaració de sobirania i del dret a decidir” (23/I/2013) i sobre el “procés de desconnexió” de l’ Estat espanyol (9/I/2015). El contingut de les sentències, dictades per unanimitat –incloent-hi els vots dels magistrats catalans Encarna Roca Trias i Juan Antonio Xiol Ríos–, serveix per avaluar el registre democràtic de l’intèrpret de la nostra Carta Magna.

Primera sentència, del 25 de març del 2014: “La Constitució no aborda ni pot abordar expressament tots els problemes que es poden suscitar en l’ordre constitucional, en particular els derivats de la voluntat d’una part de l’ Estat d’alterar el seu estatus jurídic. Els problemes d’aquesta índole no poden ser resolts per aquest Tribunal. Per això, els poders públics (…) són els que estan cridats a resoldre mitjançant el diàleg i la cooperació els problemes que es desenvolupen en aquest àmbit (…) La primacia de la Constitució no s’ha de confondre amb una exigència d’adhesió positiva a la norma fonamental, perquè en el nostre ordenament constitucional no hi té cabuda un model de ‘democràcia militant’ (…) Aquest Tribunal ha reconegut que tenen cabuda en la nostra ordenació constitucional les idees que vulguin defensar-se i que no existeix un nucli normatiu inaccessible als procediments de reforma constitucional”.

Segona sentència, del 2 de desembre del 2015: “La Constitució com a llei supe­rior no pretén per a si la condició de lex. La nostra admet i regula, en efecte, la seva ‘revisió total’ (…) El debat públic, dins o fora de les institucions,
sobre tals projectes polítics o sobre qualssevol altres que propugnessin la reforma constitucional gaudeix, precisament a l’empara de la mateixa Constitució, d’una il·limitada llibertat. Per contra, la conversió d’aquests projectes en normes (…) no és possible sinó mitjançant el procediment de reforma constitucional. Una altra cosa suposaria alliberar el poder públic de tota subjecció a Dret, amb un dany irreparable per a la llibertat dels ciutadans (…) El plantejament de concepcions que pretenen modificar el fonament mateix de l’ordre constitucional té cabuda en el nostre ordenament jurídic (…) Quan es pretén alterar aquells continguts de manera unilateral (…) s’abandona l’únic camí que permet arribar a aquest punt, el del Dret”.

Resumint: la Constitució ni té data de caducitat com els iogurts ni és lex perpetua: fixa les regles del joc. Esperem que després del 20- D, quan escampi la boira electoral, els polítics siguin capaços de reformar-la. Aleshores, sí, amb una Constitució viva, podrem cridar: Visca la Constitució!