Necessitat de prioritzar l’agenda social catalana

El president i vicepresident de l’associació La Tercera Via: Diàleg i acord, Mario Romeo i Enrique Senabre, respectivament, s’han reunit amb el secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya Camil Ros a qui han explicat les finalitats de l’entitat i la seva actuació a favor d’un procés de diàleg que contribueixi a resoldre el conflicte entre els governs català i espanyol i l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.

A més de mantenir un intercanvi d’opinions al voltant de la situació política catalana i espanyola, han coincidit en la necessitat de que el govern de la Generalitat doni prioritat a l’agenda social, abordant sense dilacions el conjunt de problemes relacionats amb la inclusió social i la igualtat d’oportunitats que afecten una part molt important de la societat catalana. Entre aquestes qüestions figuren la renda garantida de ciutadania sobre la qual treballen diverses associacions, entitats i organitzacions, entre elles UGT.

Barcelona, 21 de febrer de 2017