Declaració de La Tercera Via davant els darrers esdeveniments polítics a Catalunya

Davant els esdeveniments polítics que estan succeint durant les darreres setmanes al nostre país i molt especialment després dels fets ocorreguts els passats 6 i 7 de setembre de 2017 al Parlament de Catalunya, que van suposar deixar al Parlament i al conjunt de les institucions del país fora de la legalitat vigent, l’entitat La Tercera Via: Diàleg i Acord, vol manifestar:

 

  1. La nostra posició respecte al greu conflicte institucional que viu avui Catalunya amb la resta d’Espanya és de ple compromís per afavorir tots els instruments al nostre abast per afavorir que les dues parts del conflicte iniciïn un procés de diàleg i negociació que tingui com a resultat un nou acord i no la ruptura. 
  2. Que en cap cas la solució a aquest conflicte pot passar per l’amenaça d’uns de declarar unilateralment la independència, ni per la posició dels altres en el sentit de que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola és quelcom inevitable.  
  3. Que cal fer una crida a la moderació de les posicions en el sentit de evitar DUI i 155 CE i que aquesta moderació ha de passar, inevitablement, per la convocatòria per part del president Puigdemont d’eleccions al Parlament de Catalunya en el termini de temps més breu possible, evitant així la ruptura unilateral i el risc que aquesta suposaria per l’autogovern de Catalunya. 
  4. Que dels resultats de les eleccions se n’hauran d’extreure les conclusions oportunes per tal de resoldre d’una vegada un conflicte territorial i institucional que ja dura massa temps, que ha posat en risc les institucions d’autogovern de Catalunya i que ha perjudicat greument l’economia catalana i, per tant, també l’espanyola.

 

Barcelona, a 25 d’octubre de 2017