Als nostres objectius diem que volem fer arribar a tothom les nostres idees, i poder fomentar el diàleg i l’acord.

Per això, necessitem recursos que facin possible aquesta feina.

L’organització d’actes amb convidats de prestigi, la publicació d’opuscles, el creixement pel territori, el manteniment del web, la presència arreu, la política comunicativa i la publicitat necessiten de recursos per poder dur a terme un projecte com el nostre.

Per això et demanem que col·laboris amb nosaltres amb aportacions amb qualsevol de les possibilitats que t’oferim

Donació

Autoritzo que es publiquin el meu nom, cognoms i municipi al llistat de signants del manifest de l'Associació / Autorizo que se publiquen mi nombre, apellidos y municipio en el listado de firmantes del manifiesto de la Asociación

(carrer i número) / (calle y número)

(opcional, només per a rebre informacions de l'entitat) / (opcional, sólo para recibir informaciones de la entidad)

Posa tu la quantitat / Escribe la cantidad

Un cop t'hagis registrat correctament et facilitarem el número de compte on fer la transferencia
DONAR
Please wait...